KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý năm 2016

Thứ hai - 25/04/2016 15:30
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý năm 2016
 UBND HUYỆN QUỐC OAI           
TRƯỜNG TH NGHĨA HƯƠNG
 
         Số: …../KH-THNH
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
       Nghĩa Hương, ngày 18 tháng 2 năm 2016
 
                                                                          KẾ HOẠCH
                                          Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý năm 2016
 
          Thực hiện Kế hoạch số 525/KH-SGD&ĐT ngày 01/02/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội  về việc tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy ngành GD&ĐT năm 2016;
         Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-GD&ĐT ngày 17/02/2016 của phòng GD&ĐT Quốc Oai về công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành GD&ĐT Quốc Oai năm 2016;
         Trường tiểu học Nghĩa Hương xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống ma túy trong nhà trường năm 2016 như sau:
 I. Mục đích, yêu cầu.
 1. Mục đích.
   Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học. 
 2. Yêu cầu.
  - Công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ thường xuyên. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh.
  - Phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của CBGVNV và sự chủ động, tích cực của HS trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong nhà trường và cộng đồng.
 - Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.
 - Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với địa bàn, đối tượng, lứa tuổi và gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.
 II. Nội dung tuyên truyền.
   1. Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống  ma tuý và các quy định khác có liên quan.
  2. Các khái niệm cơ bản về ma tuý, tình hình phát triển, lây lan và tác hại của tệ nạn ma túy.
  3. Các biện pháp phòng ngừa lạm dụng ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.
 4. Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử, ý thức trách nhiệm và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn ma túy.
5. Ý thức tự giác khai báo về tình trạng sử dụng và nghiện ma túy và các gương điển hình nỗ lực, quyết tâm từ bỏ ma túy.
6. Ý thức trách nhiệm của CBGVNV và HS trong việc phát hiện đấu tranh chống tệ nạn ma túy ngăn chặn tệ nạn mma túy xâm nhập vào nhà trường, gia đình và xã hội.
 III. Hình thức triển khai và biện pháp thực hiện.
 1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khóa.
   Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong một số môn học chính khoá theo chương trình quy định như môn: đạo đức, tiếng việt, TNXH, khoa học, lịch sử, địa lý và trong giờ chào cờ đầu tuần.
2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá.
    - Thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với học sinh phổ thông.
   - Tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hoá, vẽ tranh, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về phòng, chống ma tuý.
  - Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua các ấn phẩm, phương tiện thông tin.
  - Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, Ban đại diện cha mẹ học sinh,...
  IV. Tổ chức thực hiện.
  - Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, của nhà trường.
  -  Xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.
   - Giao tổng phụ trách xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong các hoạt động ngoại khóa. Chủ động xây dựng các tài liệu, các ấn phẩm, tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, đĩa CD .... phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.
   - GV chủ động lựa chọn nội dung bài dạy để tích hợp giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống ma tuý.
   - Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.
   - Xây dựng và ban hành các quy định cụ thể của nhà trường về phòng, chống ma túy phù hợp với các quy định của pháp luật. Đưa nội dung quy định về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá  nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.
  - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kí cam kết không liên quan đến ma túy, các tệ nạn xã hội.
   - Kiến nghị với chính quyền địa phương kiểm tra, giải tỏa các hàng quán, tụ điểm có biểu hiện phức tạp liên quan đến ma túy ở các khu vực xung quanh trường học.
       Trên đây là kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý của trường TH Nghĩa Hương năm 2016, yêu cầu tất cả CB-GV-NV- HS trong trường nghiêm túc thực hiện.
.
  Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Trưởng đoàn thể, tổ trưởng CM;
- Lưu VT.
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 Nguyễn Thị Bình
   
 
 
                            
            

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Nguồn tin: Trường tiểu học Nghĩa Hương:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

2795/TB-HĐTD

Thông báo thi thăng hạng giáo viên MN, TH từ hạng IV lên hạng III thành phố Hà Nội năm 2018

Thời gian đăng: 06/12/2018

lượt xem: 8 | lượt tải:5

161/2018/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 06/12/2018

lượt xem: 5 | lượt tải:2

83/HD-UBND

Hướng dẫn số 83/HD-UBND Đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ công chức,viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 29/11/2018

lượt xem: 4 | lượt tải:3

6267/QĐ-UBND

Quyết định thi thăng hạng giáo viên từ hạng IV lên hạng III

Thời gian đăng: 29/11/2018

lượt xem: 9 | lượt tải:4

2688/HD-SNV

Hướng dẫn và phân loại hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP HN

Thời gian đăng: 29/11/2018

lượt xem: 8 | lượt tải:4

kế hoạch tuần 3

kế hoạch tuần 3 năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 17/09/2018

lượt xem: 0 | lượt tải:0

20/2018/TT-BGD&ĐT

Thông tư về chuẩn giáo viên Phổ thông

Thời gian đăng: 30/11/2018

lượt xem: 5 | lượt tải:2

14/2018/TT-BGD&ĐT

Thông tư về chuẩn Hiệu trưởng trường Phổ thông

Thời gian đăng: 30/11/2018

lượt xem: 5 | lượt tải:3

6519/VPCP-KGVX

Công văn về nghỉ Tết năm 2019

Thời gian đăng: 29/11/2018

lượt xem: 5 | lượt tải:4

20/2017/TT-BGDĐT

Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông

Thời gian đăng: 29/11/2018

lượt xem: 7 | lượt tải:3
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Video
Thống kê
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay1,452
  • Tháng hiện tại23,926
  • Tổng lượt truy cập355,808
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây