KẾ HOẠCH Công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học Năm học 2015 - 2016

Thứ hai - 25/04/2016 15:28
Tuyen sinh
Tuyen sinh


PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI
TRƯỜNG  TH NGHĨA HƯƠNG
  
 Số: 11/KH-THNH
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                 Nghĩa Hương, ngày 15 tháng 10 năm 2015
                                                               KẾ HOẠCH
                      Công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học
         Năm học 2015 - 2016.
 
      Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục Tiểu học, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
     Căn cứ công văn số 4723/BGD&ĐT –CTHSSV ngày 15/9/2015 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn Công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học Năm học 2015 – 2016;
    Căn cứ công văn số 9557/SGD&ĐT-HSSV ngày 30/9/2015 của sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn Công tác HSSV hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học Năm học 2015 - 2016.
   Thực hiện hướng dẫn số 335/HD-GD&ĐT Quốc Oai ngày 08/10/2015 về công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học năm học 2015 - 2016.
       Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và thực tiễn công tác giáo dục của nhà trường. Trường Tiểu học Nghĩa Hương xây dựng kế hoạch công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học năm học 2015 – 2016 như sau.
I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.
2. Triển khai nội dung Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
3. Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung  về biển, hải đảo và trách nhiệm của HS trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam.
 4. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống. Tăng cường giáo dục toàn diện và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý HS, bảo đảm an ninh, trật tự trường học.
 5. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác HS, TDTT và y tế trường học.
 6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nội dung ”Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2015”.
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác Tư tưởng – Văn hoá:
  - Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, giáo viên, cán bộ; Đề ra những nội dung phù hợp với đối tượng là HS. Tuyên truyền để cán bộ, giáo viên và HS tích cực tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2015-2016.
-  Tiếp tục triển khai các nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng nhà trường văn hóa-nhà giáo mẫu mực- học sinh thanh lịch thành các hoạt động thường xuyên.
  - Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, công tác thi đua khen thưởng, thi đua yêu nước.
- Triển khai Chỉ thị số 1357/CT-BGDĐT ngày 5/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HS nhằm đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phù hợp với tình hình mới; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HS qua việc lồng ghép nội dung các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp.
2.  Công tác quản lý học sinh
  -  Triển khai công tác giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông.
  -  Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. Thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
 - Tiếp tục thực hiện chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HS giai đoạn 2011-2015. (Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/4/2011).
 -  Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút HS tham gia.
3 . Công tác thể dục, thể thao
-  Triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học. Tăng cường tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV thể chất. Tạo mọi điều kiện cho CBGVVN và HS được tham gia tập luyện và thi đấu các thể thao cấp cụm trường, huyện, thành phố.
-  Đẩy mạnh công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh; Phối hợp với địa phương, phụ huynh HS  tổ chức các khóa tập  dạy bơi trong dịp hè.
- Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc tập luyện thể dục, thể thao.
- Tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện thể dục, thể thao của học sinh trong năm học 2015-2016, cụ thể:
+ Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp cho cán bộ giáo viên học sinh tham gia thi đấu.
- Chủ động thành lập đội tuyển tham gia các giải thi đấu thể thao sẵn sàng tham gia thi đấu thể thao các cấp.
4. Công tác Y tế trường học và giáo dục môi trường
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học.
- Phối hợp với ngành trạm Y tế tại xã tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch trong nhà trường. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
- Thực hiện các quy định về vệ sinh tr­ường học, nước sạch và vệ sinh môi trường. Tích cực phòng, chống HIV/AIDS.
- Tuyên truyền giáo dục phòng, tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia; Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không hút thuốc lá (31/5/); Ngày môi trường thế giới (5/6); tháng hành động về an toàn thực phẩm, Ngày vệ sinh yêu nước (2/7).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ:
 - Phụ trách chung: Đ/c Nguyễn Thị Bình – Hiệu trưởng
 - Phụ trách công tác y tế trường học: Đ/c Trần Thị Vương Minh – Nhân viên y tế.
 - Phụ trách Hoạt động văn nghệ; TDTT; công tác xây dựng “Trường học thân thiện- học sinh tích cực”; công tác Đội, các hoạt động GDNGLL: Đ/c Dương Thị Thủy – Tổng phụ trách và các đ/c GVCN.
2. Lịch hoạt động tháng:
Thời gian Nội dung Điều chỉnh,
bổ sung
 
Tháng  9/2015 - Tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động Đội năm học 2015-2016.
- Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đội.
- Tổ chức “Tuần làm quen với trường học” cho HS lớp 1 và “Tuần hoạt động tập thể” cho HS toàn trường.
- Tập huấn đội Sao đỏ, đội cờ, đội trống, đội danh dự của Liên đội.
- Tập huấn công tác y tế.
- Xây dựng kế hoạch công tác HS.
- Tổ chức Khai giảng năm học mới và ngày “ Toàn dân đưa trẻ đến trường”.
- Phát động tháng ATGT.
- Tổ chức dạy ATGT cho học sinh.
-  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch GDĐĐNS cho HS.
- Tổ chức Đại hội Chi đội, Liên đội.
- Xây dựng nền nếp hoạt động Đội và Sao.
- Tuyên truyền về công tác y tế. Triển khai thu BHYT và BHTT.
- Kiểm kê thuốc, vật tư y tế.
- Tổ chức múa hát tập thể bài dân vũ cho HS.
- Cùng địa phương tổ chức tết trung thu cho HS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Tháng 10/2015 - Tổ chức kỉ niệm ngày 20/10.
- Tiếp tục dạy ATGT cho học sinh.
- Triển khai dạy tài liệu GD nếp sống TLVM.
-Triển khai thực hiện phong trào XD THTT-HSTC.
- Tiếp tục tuyên truyền về công tác y tế, phòng chống dịch bệnh.
- Múa hát bài hát dân ca, chơi các trò chơi dân gian.
- Thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
 
Tháng 11/2015 - Tiếp tục dạy tài liệu GD nếp sống TLVM.
- Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
 - Tiếp tục tổ chức cho HS hát các bài dân ca, chơi các trò chơi dân gian.
- Tổ chức thi văn nghệ, báo tường ... chào mừng ngày 20/11.
- Tổ chức mít tinh niệm ngày 20/11.
- Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.
   
Tháng 12/2015 -. Tiếp tục dạy tài liệu GD nếp sống TLVM.
- Chăm sóc khu di tích lịch sử đình làng Thế Trụ.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
- Phát động phong trào “ Uống nước nhớ nguồn”.
- Tổ chức chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12.
- Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ.
- Tổ chức thăm hỏi và tặng quà CBGVNV là con gia đình chính sách.
- Kết nạp đội.
   
Tháng 01/2016 - Tiếp tục cho HS múa hát tập thể các bài dân ca, chơi các trò chơi dân gian.
- Kiểm tra nền nếp hoạt động đội.
- Tuyên truyền, phòng chống tai tệ nạn xã hội. Tổ chức kí cam kết không tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các chất cháy nổ.
- Sơ kết công tác HS, hoạt động NGLL, y tế trường học.
   
Tháng 02/2016 - Kiểm tra, mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế.
- Chăm sóc khu di tích lịch sử .
- Tuyên truyền về công tác y tế, phòng chống tai nạn thương tích. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tế nguyên đán.
- Tổ chức dạy các bài hát dân ca và chơi các trò chơi dân gian.
- Tổ chức trồng cây đầu xuân.
   
Tháng 03/2016 - Chăm sóc khu di tích lịch sử.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
- Tổ chức các bài múa hát tập thể và chơi các trò chơi dân gian. Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3, ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
- Tổ chức kết nạp đội cho học sinh.
- Đón các đoàn kiểm tra của cấp trên.
   
Tháng 04/2016 - Phát động thi đua chào mừng 30/4 và 01/5.
- Tiếp tục dạy tài liệu Đạo đức HCM cho học sinh. Tài liệu GDPL cho HS.
- Chăm sóc khu di tích lịch sử.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
   
Tháng 05/2015 - Phát động thi đua kỷ niệm 19/5.
- Chăm sóc khu di tích lịch sử.
- Kiểm kê thuốc và dụng cụ ytế.
- Tổng kết năm học.
- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.
   
 
       Trên đây là kế hoạch Công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học trường Tiểu học Nghĩa Hương năm học 2015 - 2016. Đề nghị tất cả các đ/c CBGVNV nghiêm túc thực hiện./.
  Nơi nhận:
- BGH để chỉ đạo;
- Tổng phụ trách, nhân viên y tế;
- GV chủ nhiệm;
- Lưu VT.
                HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
    
             Nguyễn Thị Bình
   
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

30/LĐLĐ

Đăng ký thi đấu Hội khỏe CNVCLĐ và 1 số nhiệm vụ tháng 4-2019

Thời gian đăng: 16/04/2019

lượt xem: 85 | lượt tải:29

104/PGDĐT

Triển khai ''Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'' năm 2019

Thời gian đăng: 22/04/2019

lượt xem: 94 | lượt tải:28

52/QĐ-PGD&ĐT

QĐ Ban giám khảo kiểm tra các điều kiện đăng ký thi đua cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 94 | lượt tải:33

637/UBND-LĐTBXH

thực hiện các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ và vận động ủng hộ, đóng góp quỹ" đền ơn đáp nghĩa" năm 2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 102 | lượt tải:29

10-KH-ĐTN

Kế hoạch triển khai cuộc thi "Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh"

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 251 | lượt tải:54

24/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch Kiểm tra định kì và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 95 | lượt tải:34

96/PGD&ĐT

Nộp đề tài SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 80 | lượt tải:23

1237/SGDĐT-VP

Nghỉ dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 86 | lượt tải:24

91/PGD&ĐT

Giao lưu ''An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ'' năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 05/04/2019

lượt xem: 72 | lượt tải:143

79-TT/HĐĐ

Triệu tập dự mô hình điểm hội thi "Thiếu nhi Thủ đô, thanh lịch văn minh"T

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 87 | lượt tải:23
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây